Blog informacyjny S5-ekrany.org powstał z myślą o komforcie życia mieszkańców gminy Wisznia Mała w kontekście budowy drogi ekspresowej S5.

W 2012 r. ustalenia w ramach konsultacji społecznych dotyczyły m. in. ilości oraz wysokości ekranów dźwiękochłonnych. W 2014 r. zostały zaproponowane zmiany dotyczące budowy ww. trasy bez ustalenia tego faktu z mieszkańcami miejscowości przy których będzie ona przebiegać.

Uważamy, że jako mieszkańcy gminy zostaliśmy oszukani.

Oto czego między innymi się domagamy:

s5-ekrany-czego-chcemy

Decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja” zostało dopuszczone, na prawach strony, do toczącego się postępowania administracyjnego z dnia 28.05.2012 r. w sprawie IF.AB.7820.34.2011.AK13, dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław. W niniejszej sprawie występujemy w interesie społecznym.

Blog informacyjny S5-ekrany.org powstał z inicjatywy mieszkańców Malina (kolonia Kalina), którzy postanowili podjąć wspólne działania ze Stowarzyszeniem „Integracja” by uzyskać jak najlepszą skuteczność w sprawie zachowania wszystkich ekranów akustycznych przy trasie S5.