• Mieszkańcy m. in. Kryniczna, Krzyżanowic, Malina, Wysokiego Kościoła, którzy składali podpisy pod petycjami w formie papierowej (w czasie spotkania w kwietniu 2015 r. 97 podpisów) oraz on-line oraz stale rosnąca liczba wspierających akcję na Facebook.
  • Przemysław Czarnecki – Poseł RP
  • Michał Jaros – Poseł RP
  • Marzanna Jurzysta – Ziętek – Radna Rady Powiatu Trzebnickiego
  • Maciej Łamasz – Radny Gminy Wisznia Mała
  • Marek Łapiński – Poseł RP
  • Aldona Młyńczak – Posłanka RP
  • Magdalena Szymczuk – Radna Powiatu Trzebnickiego
  • Jacek Świat – Poseł RP
  • Waldemar Wysocki – Starosta Trzebnicki