cropped-s5-logo-11.jpg

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ TRASY S5

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w projekcie wykonawczym trasy S5 bez uzgodnienia tego faktu z mieszkańcami gminy Wisznia Mała
  • Zasadnicze postanowienia po konsultacjach społecznych w 2012 r. nie zostały wzięte pod uwagę w projekcie wykonawczym trasy S5
  • Zmiana długości trasy 8,5 km ekranów dźwiękochłonnych na ok. 2 km
  • Obniżenie wysokości ekranów z planowanych 4 – 6 m do 2 – 3 m
  • Podwyższenie nasypu, na którym umieszczona będzie droga
  • Brak powtórnych konsultacji społecznych w związku z wprowadzanymi zmianami
  • Brak informacji na temat typu ekranów (estetyka)
  • Wykorzystanie dróg gminnych i powiatowych do transportu materiałów niezbędnych do budowy trasy S-5. (Urząd Gminy Wisznia Mała nie wydał pozwolenia na wykorzystanie dróg i zalecił budowę dróg technicznych).

Więcej:

Dokumenty

„Państwo łamie umowę społeczną”