GDDKiA zaprzecza zarzutom „Integracji”

wpis w: EKRANY, PRAWO | 0

Stosujemy obowiązujące prawo  – twierdzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na zarzuty  Stowarzyszenia „Integracja” o pominięciu stanowiska mieszkańców w sprawie S5.

 

Odpowiedź od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18 maja 2015 r. w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia "Integracja" z dn. 14 kwietnia 2015 r.
Odpowiedź od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18 maja 2015 r. w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Integracja” z dn. 14 kwietnia 2015 r.
Odpowiedź od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18 maja 2015 r. w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia "Integracja" z dn. 14 kwietnia 2015 r.
Odpowiedź od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18 maja 2015 r. w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Integracja” z dn. 14 kwietnia 2015 r.

Przypomnijmy, że 14 kwietnia br. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja” wystosowało wniosek skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie planów redukcji ekranów akustycznych przy S5.

„Droga ekspresowa S5 ma wielkie znaczenie dla przyśpieszenia rozwoju Dolnego Śląska i naszego powiatu. Dlatego jako mieszkańcy Gminy Wisznia Mała wspieramy jak najszybszą realizację tej inwestycji, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2012 r.”  – podkreślało Stowarzyszenie, które występuje w sprawie ekranów przy S5 jako strona.

Stowarzyszenie stoi wciąż na stanowisku, że zmiany w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z  2012 r. dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie ochrony akustycznej, o które wnioskuje GDDKiA do Ministra Infrastruktury i Rozwoju są zmianami istotnymi, które wymagają ponownego przeprowadzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), m.in. łącznie z etapem konsultacji społecznych, który został całkowicie pominięty.

„Integracja” podważyła także poprawność merytoryczną i metodologiczną „Raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie klimatu akustycznego”.

GDDKiA zaprzecza całkowicie stawianym zarzutom i tak jak w trakcie spotkania z mieszkańcami w Krynicznie 14 kwietnia br. zasłaniając się procedurami i prawem narzuconym przez organ nadrzędny czyli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Niechaj ponownym komentarzem do tej lakonicznej i nie traktującej poważnie mieszkańców odpowiedzi będzie ponownie analiza Macieja Łamasza „Państwo łamie umowę społeczną„.

Pełna treść odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 1, 2.

Katarzyna Dziwota

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.