Niestety nie ma na razie rozstrzygnięcia w procesie o ekrany na S5 w Warszawie.

wpis w: Bez kategorii | 0

Sąsiedzi

Niestety nie ma na razie rozstrzygnięcia w procesie o ekrany na S5 w Warszawie. Miało ono nastąpić 6 września we czwartek. Rozstrzygnięcie nastąpi najprawdopodobniej w październiku. To jest wiadomość od Z-cy wójta Pani Hermann. Piszę o tym również dlatego, ponieważ pojawiły się wśród ludzi informacje, że „gmina wygrała proces, będą lepsze ekrany”. To nie są prawdziwe informacje! Żeby nie było żadnych wątpliwości przytaczam pełny tekst z gminnego portalu:

6 września 2018 r.

Informacja Wójta Gminy Wisznia Mała

Uprzejmie informuje, iż dnia 6 września 2018 r. odbyło się posiedzenie
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi gminy Wisznia Mała na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. w przedmiocie uchylenia decyzji w części i orzeczenie co do istoty sprawy oraz utrzymanie decyzji w mocy w pozostałym zakresie w przedmiocie uznania, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa (nr zaskarżonego aktu: DLI.1.6621.19.2016.AN.27). Z powodu nadzwyczajnych okoliczności leżących po stronie sądu w dniu dzisiejszym nie ogłoszono wyroku w sprawie jak wyżej. Sąd poinformował, że prawdopodobnie wyrok zostanie ogłoszony w miesiącu październiku bieżącego roku.”

Pozdrawiam
Jerzy Drozd

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.