Po ważnym spotkaniu – nowa droga walki o ekrany na S5

W środę 14 czerwca odbyło się spotkanie władz gminy (razem z zaproszonymi gośćmi) z mieszkańcami. Jego podstawowym tematem była prezentacja działań w sprawie hałasu od uruchomionej w grudniu (2017) drogi ekspresowej S5, w tym między innymi tematy:
Pomiary hałasu

Gmina wykonała pomiary hałasu wzdłuż drogi. Wyniki pomiarów pokazują, że już obecnie po pół roku od uruchomienia występują w kilku miejscach istotne przekroczenia obecnych norm. Doświadczenie pokazuje, że ruch i hałas na drodze szybkiego ruchu szybko rośnie w ciągu roku od uruchomienia, dodatkowo odcinek od Leszna do Poznania nie został oddany. Oznacza to, że przekroczenia te wzrosną. Na załączonych zdjęciach widać część prezentacji pokazującej badania.

Omówiono również (o czym i my piszemy na naszym portalu w wielu wcześniejszych artykułach) zmiany przepisów (rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

Z przeprowadzonych badań wynika również, że przy normach hałasu sprzed 2012r, przekroczenia dopuszczalnego hałasu występują we wszystkich punktach pomiarowych.

Program działań gminy w sprawie hałasu.

Gmina planuje (częściowo już zaczęła) kompleksowe działania – na drodze administracyjno – prawnej. Obecnie złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. nr DLI.1.6621.19.2016AN.27 w sprawie m. in. ochrony akustycznej zamieszkałych terenów gminy.

 

Jak oceniamy spotkanie?

Bardzo cieszymy się. Pokazuje ono, że gmina naprawdę zeszła z drogi działań pozornych (apele, petycje, uchwały potępiające), które nic nie mogę pomóc w zainstalowaniu porządnych, solidnych ekranów. Weszła na drogę nową działań konkretnych, które mogą doprowadzić do zmiany sytuacji w wyniku wygranych procesów administracyjnych i sądowych.
Chciałbym podkreślić, że jest to trudna droga, ponieważ organy administracji raczej współpracują ze sobą, a nie walczą. Wymaga ona zmiany nawyków w myśleniu, schematów organizacyjnych. Ponadto organ samorządowy niższego szczebla spiera się (pokazuje błędy, zaniechania, działania celowo na niekorzyść mieszkańców) z organami wyższych szczebli – jak ministerstwo.
Dlatego również, nie tylko gorąco kibicujemy, ale i wspieramy (my jako stowarzyszenie „Integracja” i Państwo przez udział naszych akcjach, własnych akcjach) aktywne działania władz gminy na rzecz ochrony akustycznej. Chodzi o wyraźne pokazanie, że działania gminy wynikają z realizacji istotnych oczekiwań mieszkańców na rzecz ochrony akustycznej!

Dlatego dodatkowo przypominamy o inicjatywie zbierania głosów pod społecznym projektem ustawy dotyczący obniżenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego. Tutaj znajduje się link do naszego artykułu. W skali kraju stanowi on dodatkowy istotny środek nacisku na osoby decydujące o polityce inwestycji drogowych. Zaczyna się okres przedwyborczy, kiedy politycy szukają sposobów przyciągnięcia wyborców – warto skorzystać.

Jeśli Państwo tego nie zrobili można pobrać listę poparcia, wpisać się na nią i wysłać na podany tam adres. Pamiętajmy, że trzeba wpisać swój numer Pesel – co jest wymogiem ustawowym, aby głos był ważny!

Załączamy zdjęcia i – jako, że na spotkaniu omówiono pełny kształt nowej strategii, dodatkowo (za zgodą P. Z-cy wójta P. Misiury – Hermann) nagrania istotnych fragmentów spotkania. Mamy nadzieję, że umożliwi ono pełniejsze zrozumienie nowej strategii w sprawie hałasu.

Pozdrawiam
Jerzy Drozd

20180613_170950 20180613_172101 (1) 20180613_172101 20180613_171507 20180613_171447
 

 

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.