Trwają negocjacje – potwierdza posłanka Aldona Młyńczak

wpis w: EKRANY, PRAWO, SPOTKANIA | 0

„Batalia o ekrany dźwiękochłonne wzdłuż S5 od węzła Kryniczno do węzła Widawa trwa. Mieszkańcy nie zgadzają się na przebieg trasy bez ochrony akustycznej. W negocjacjach bezpośrednio z Rządem wspiera ich Poseł na Sejm RP Aldona Młyńczak, która w miesiąc uruchomiła procedurę ponownego rozpatrzenia sprawy i doprowadziła do spotkania z Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju na temat ekranów akustycznych wzdłuż S5.” – informuje biuro poselskie Aldony Młyńczak.

 

Dyskusja na temat zabezpieczeń akustycznym przy S5 - Aldona Młyńczak na spotkaniu z Wiceministrem Zbigniewie Rynasiewiczem
Dyskusja na temat zabezpieczeń akustycznym przy S5 – Aldona Młyńczak na spotkaniu z Wiceministrem Zbigniewie Rynasiewiczem

 

 

Ze względu na liczne prośby i apele mieszkańców Gminy Wisznia Mała o interwencję ws. rozmieszczenia ekranów akustycznych (zgodnie z pierwotnym planem) wzdłuż budowanej trasy S5, na odcinku pomiędzy węzłem Kryniczno a węzłem Widawa, Poseł Na Sejm RP Aldona Młyńczak wystosowała do Ministra Infrastruktury i Rozwoju interpelację z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ponownego przeanalizowania procedury decyzyjnej ww. sprawie. Pani poseł szczególną uwagę zwróciła na poszanowanie porozumienia społecznego, które zostało zawarte między inwestorem a mieszkańcami. Porozumienie to zawierało wspólnie przyjęte ustalenia przebiegu trasy S5 wraz z usytuowaniem elementów ochrony akustycznej. Mieszkańcy twierdzą, że zmiany w projekcie zostały dokonane bez konsultacji z nimi. W interpelacji Ministrowi zostały zadane pytania o podstawę prawną, która pozwoliła wprowadzić zmiany po wydaniu pierwotnej decyzji dotyczącej zgody na realizację inwestycji drogowej oraz znacznego zmniejszenia ochrony akustycznej na terenach gminy Wisznia Mała oraz okolicach.

Poseł Aldona Młyńczak 15 kwietnia b.r. wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami zorganizowanym w Krynicznie w gm. Wisznia Mała. Po 6 dniach, w dniu 22 kwietnia 2015 roku, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pani Poseł Aldona Młyńczak spotkała się z Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju p. Zbigniewem Rynasiewiczem, który jednocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową oraz z zespołem odpowiedzialnym za infrastrukturę drogową. Pani Poseł przedstawiła stanowisko mieszkańców, wnioski ze spotkania w Krynicznie i dyskutowała na temat wypracowania porozumienia w sprawie umieszczenia ekranów akustycznych pomiędzy węzłem Kryniczno a węzłem Widawa zgodnie z pierwotnie przyjętym planem. Spotkanie zakończyło się konkluzją, że sprawa zostanie ponownie, wnikliwie rozpatrzona, a głos mieszkańców zostanie wzięty pod rozwagę.

– Sprawy posuwają się naprzód, w ciągu miesiąca udało mi się wystosować interpelację do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, porozmawiać z mieszkańcami i przedstawić ich argumenty bezpośrednio Wiceministrowi Infrastruktury i Rozwoju, który również jest Pełnomocnikiem Rządu ds. Infrastruktury Drogowej. Liczę, że Minister i osoby odpowiedzialne za realizację całego projektu budowy S5 szybko zareagują i dojdziemy do porozumienia w sprawie ustawienia ekranów akustycznych, chroniących mieszkańców przed hałasem – dodała Poseł Aldona Młyńczak. O wynikach rozmów i negocjacji Pani Poseł Aldona Młyńczak będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej (www.mlynczak.pl) oraz facebookowym profilu: facebook.com/poselAM

Źródło: Komunikat prasowy – Biuro Poselskie Aldony Młyńczak

Więcej: interpelacja poselska posłanki Aldony Młyńczak

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyśmiana na spotkaniu w Krynicznie

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.