Tylko 2 km ekranów?

wpis w: BUDOWA, EKRANY | 0

Tylko 2 km z ponad 8 km planowanych ekranów dźwiękochłonnych przy S5 oraz ich obniżenie – to nowa, kontrowersyjna propozycja GDDiA  dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

Wykonawca – firma Astaldi – rozpoczęła już prace przy budowie trasy S5 na odcinku Wrocław – Korzeńsko. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDiA) pracuje wciąż nad zmianami w zatwierdzonym w 2012 r. projekcie budowlanym drogi S5, które polegają m.in. na usunięciu większości pierwotnie projektowanych ekranów akustycznych po konsultacjach społecznych z planowanych 8,5 km do ok. 2 km! Nie są to jedyne zmiany, których dokonano bez niezbędnych konsultacji społecznych. 

Ekrany dźwiękochłonne zgodnie z projektem z 2012 r. po konsultacjach społecznych
Ekrany dźwiękochłonne zgodnie z projektem z 2012 r. po konsultacjach społecznych

Wszystkie projektowane pierwotnie ekrany planuje się obniżyć i skrócić, a przeważającą część – zlikwidować. Zmiany dotyczą sąsiedztwa Wysokiego Kościoła, Wiszni Małej, Ligoty Pięknej, Kryniczna, Malina, Psar i Krzyżanowic. Najdotkliwiej odczują to mieszkańcy Krzyżanowic, Malina (kolonia Kalina) oraz Ligoty Pięknej, których praktycznie pozbawiono jakiejkolwiek ochrony akustycznej. W pozostałych miejscowościach ochrona została zmniejszona.

Przebieg ekranów akustycznych wg nowej propozycji GDDiA
Przebieg ekranów akustycznych wg nowej propozycji GDDiA

Wprowadzenie opisanych wyżej zmian zostało umożliwione w wyniku obniżenia norm akustycznych. Nowe normy miały zapobiegać budowaniu na terenach niezabudowanych kilometrów zbędnych ekranów akustycznych. W ramach deklarowanych oszczędności ochrony miałyby być pozbawione także tereny zabudowane, czego przykładem są Krzyżanowice, których mieszkańcy już są narażeni na uciążliwości związane z sąsiedztwem drogi A8.

Obsługa techniczna

Kontrowersje budzi również sam proces budowy trasy S5. Do dowozu materiałów wykonawca chce wykorzystać istniejące drogi gminne i powiatowe, np. w Psarach wąską ul. Parkową (droga powiatowa Psary – Krzyżanowice).

Jak informuje Urząd gminy Wisznia Mała – ze względu na stan techniczny dróg oraz natężenie ruchu – nie wyraża zgody na taką obsługę budowy i stoi na stanowisku, że wykonawca powinien w ramach budowy trasy S5 zorganizować drogi techniczne (podobnie jak rozwiązano obsługę budowy obwodnicy Wrocławia – autostrady A8).

 

Wpis powstał na podstawie artykułu Macieja Łamasza

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.