Wiążące ustalenia z 2012 r.

wpis w: EKRANY, PRAWO, ŚRODOWISKO | 0

„Apelujemy o przystąpienie do realizacji drogi S5 zgodnie z ustaleniem z 2012 r.!” – Stowarzyszenie „Integracja” składa wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Pełna wersja wniosku Stowarzyszenia „Integracja” do GDDKiA

 

„Droga ekspresowa S5 ma wielkie znaczenie dla przyśpieszenia rozwoju Dolnego Śląska i naszego powiatu. Dlatego jako mieszkańcy Gminy Wisznia Mała wspieramy jak najszybszą realizację tej inwestycji, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.05.2012 r.”  – podkreśla Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”, które jako strona postępowania dotyczącego budowy drogi ekspresowej S5 złożyło wczoraj wniosek do GDDKiA w sprawie budowy trasy na odcinku Korzeńsko – „Widawa” Wrocław.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że zmiany w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z  2012 r. dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie ochrony akustycznej, o które wnioskuje GDDKiA do Ministra Infrastruktury i Rozwoju są zmianami istotnymi, które wymagają ponownego przeprowadzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), m.in. łącznie z etapem konsultacji społecznych, który został całkowicie pominięty.

Wniosek organizacji podważa także poprawność merytoryczną i metodologiczną w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko w zakresie klimatu akustycznego, które powodują dezinformację. Są to m.in. stwierdzenia, że, analizowany  Analizowany w niniejszym opracowaniu przebieg przedmiotowej trasy jest wynikiem ciągłych konsultacji społecznych. Społeczność lokalna jest dobrze poinformowana o kształcie projektu i skorzystała z możliwości wnoszenia uwag i uzyskania dodatkowych wyjaśnień co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

Analizowany w niniejszym opracowaniu przebieg przedmiotowej trasy jest wynikiem ciągłych konsultacji społecznych. Społeczność lokalna jest dobrze poinformowana o kształcie projektu i skorzystała z możliwości wnoszenia uwag i uzyskania dodatkowych wyjaśnień co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

We wniosku ‚”Integracja” zwraca także uwagę na bardzo ważny aspekt społeczny sprawy. Podjęta przez GDDKiA próba uzyskania oszczędności przy budowie ekranów przy drodze ekspresowej S5 budzi niepokój i sprzeciw mieszkańców. Wnioskowana przez GDDKiA zmiana zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z 2012 r. skutkuje usunięciem większości ekranów akustycznych w  gminie, tj. redukcją ich długości z ok. 8,5 km do ok. 2,1 km i dodatkowo redukcją ich skuteczności przez obniżenie wysokości z 4,5 – 5,5 m do 2 – 3 m.

Działania GDDKiA podważają wiarę lokalnej społeczności w działanie państwa prawa – łamią umowę społeczną dotyczącą ochrony akustycznej, zawartą z organami administracji państwowej na etapie uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Umowa ta, zawarta w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych polegała na zgodzie mieszkańców gminy Wisznia Mała na przeprowadzenie drogi ekspresowej S5, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony.  W imię tzw. oszczędności, wykorzystując zmianę prawa dotyczącą norm ochrony akustycznej, GDDKiA chce ograniczenia kosztów inwestycji, w następstwie czego znacząco pogorszy się jakość życia mieszkańców gminy Wisznia Mała, na którą mieszkańcy nie wyrazili zgodny na etapie konsultacji społecznych.

Zarówno członkowie Stowarzyszenia jak i mieszkańcy gminy gotowi są podjąć wszelkie działania przeciwstawiające się tego rodzaju inicjatywom poprzez protesty. Działania Stowarzyszenia wspierane są przez mieszkańców Krzyżanowic, Psar, Kryniczna, Malina, Ligoty Pięknej, Wiszni Małej, Wysokiego Kościoła.

 

 

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.