Żarty z mieszkańców?

wpis w: MEDIA | 0
Budowa S5 w okolicach Kryniczna i Malina (obok boiska), fot. s5-ekrany.org
Budowa S5 w okolicach Kryniczna i Malina (obok boiska), fot. s5-ekrany.org

„Również w przypadku tych zmian odbyły się konsultacje społeczne i mieszkańcy wzięli w nich udział.” – twierdzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na pytanie Radia Wrocław o modyfikacje budowlane drogi S5.

 

[Informacja radiowa z archiwum PRW]

Na początku tego tygodnia mieszkańców Krzyżanowic i Malina odwiedziła  reporterka Polskiego Radia Wrocław, która przeprowadziła rozmowy na temat zmian w projekcie budowy drogi ekspresowej S5.

„Walczymy o to, by nie łamano umowy społecznej i wykonano w naszej gminie ekrany w takiej wysokości i ilości jak ustalaliśmy w 2012 roku. GDDKiA próbuje zlikwidować ekrany w naszej gminie” – mówi Jerzy Drozd z Krzyżanowic.

„Jestem związany z tą gminą i nie chce się nigdzie wyprowadzać. Nie mam nic przeciwko żeby robić jakieś kładki i przejścia dla ślimaków, ale to jest bardzo nielogiczne co się tu dzieje. Jesteśmy traktowani widocznie gorzej niż zwierzęta. Jestem bardzo zdenerwowany” – mówi Waldemar Kuryłek z Malin.

„Będzie tak, jakby auta jeździły mi po głowie” – denerwuje się Andrzej Nalepa z miejscowości Malin.

„Próba GDDKiA jest to czysto ekonomiczna decyzja. Nie liczy się ze zdaniem mieszkańców, tym bardziej ich zdrowiem” – podobnego zdania jest trzebnicki starosta Waldemar Wysocki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada, że nie można budować dróg nie zważając na obowiązujące przepisy.

„My musimy budować drogi zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie możemy ich stosować dowolnie. Wszystkie zmiany były prowadzone, ponieważ musimy dostosować się do obowiązujących norm i przepisów. I tego nie mogliśmy przeskoczyć. Prawo nie działa wstecz. Proszę pamiętać, że inwestycja jest prowadzona w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca tej inwestycji ma czas na optymalizacje przepisów. Nie może być tak, że droga która powstaje już jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. Nie odbywa się to za plecami mieszkańców. Również w przypadku tych zmian odbyły się konsultacje społeczne i mieszkańcy wzięli w nich udział. Wszystkie wnioski są teraz analizowane.

Będziemy rozmawiać z mieszkańcami – zapewnia jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jak deklarują urzędnicy, obecna wersja nie jest ostateczną. Może ulec jeszcze zmianom. RDOŚ analizuje dokumenty dostarczone przez gminę Wisznia Mała, która na swój koszt zrobiła badania akustyczne. Później podejmie decyzję w sprawie dołożenie ekranów.

„Jeśli droga powstanie, to dołożenie do niej ekranów gdy będzie to konieczne, nie stanowi większego problemu” – zapewnia Joanna Borkowska z GDDKiA. Zgodnie z prawem rok po oddaniu drogi muszą być przeprowadzone kolejne badania hałasu.

„Jeżeli uwagi będą uzasadnione to je rozpatrzymy” – mówi Marlena Polakowska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. „Nadal mieszkańcy mogą brać czynny udział w naszym postępowaniu. Jeżeli w całej dokumentacji wyjdzie, że wymagany jest montaż ekranów akustycznych wzdłuż nowo wybudowanej drogi, wtedy my w swoim uzgodnieniu nakładamy warunek o konieczności wybudowania ekranów akustycznych wzdłuż nowej drogi”.

Źródło: „Mieszkańcy (…)”  – Polskie Radio Wrocław


Komentarz

1. Według naszych źródeł nieprawdą jest stwierdzenie, że w sprawie zmian w planach wykonawczych dotyczących budowy drogi S5 czyli odnośnie zmniejszenia ilości ekranów akustycznych, a także ich wysokości, prowadzone były powtórne konsultacje społeczne. Jeśli jednak ktokolwiek z Państwa posiada informacje potwierdzające wypowiedź GDDKiA, prosimy o komentarz lub kontakt w tej sprawie aby można było zachować obiektywną ocenę faktów.

2. Wypowiedź Joanny Borkowskiej z GDDKiA jest niespójna ze stanem faktycznym.  Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony suplement do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji, w którym stwierdza się, że nie przewiduje się rezerw pod ekrany akustyczne. Inwestycja w większości realizowana jest na nasypie, więc jeśli w ramach korony nasypu nie przewidzi się miejsca na ekrany, ich montaż będzie wymagał gruntownej przebudowy całego obiektu.

3. Wykonawca buduje w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, ale kwestia dotyczy wykonania PROJEKTU WYKONAWCZEGO a nie projektu budowlanego, na podstawie którego wydano w 2012 r. Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Maciej Łamasz oraz Katarzyna Dziwota

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.